Obec Jámy
Obec JÁMY oficiální webové stránky
Obec JÁMY oficiální  webové  stránky

Provozní řád hřiště

PROVOZNÍ A HRACÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ S POLYURETANOVÝM POVRCHEM ZŘÍZENÉHO OBCÍ JÁMY


I. Provoz hřiště, odpovědnosti provozovatele a uživatelů

1) Zřizovatelem a provozovatelem víceúčelového hřiště s polyuretanovým povrchem je Obec Jámy (dále jen provozovatel).

2) Hřiště je určeno k provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost všech věkových skupin, zejména těchto míčových her:

 • tenis
 • volejbal
 • nohejbal
 • basketbal
 • malá kopaná
 • házená

3) Provozní doba hřiště je z důvodu zajištění bezpečnosti uživatelů omezena na čas denně od:

 • 8:00 do 21:00 v době letního času
 • 9:00 do 16:00 v době zimního času.

4) Uživatelem hřiště může být jednotlivec nebo skupina po dohodě se správcem hřiště.

5) Uživatel hřiště je povinen dodržet předem smluvený čas a provozovat pouze jeden dohodnutý druh sportu. Po celou dobu přítomnosti na hřišti se chová tak, aby neohrozil zdraví své ani zdraví a bezpečnost ostatních přítomných. Všechny sportovní činnosti koná s vědomím plné vlastní odpovědnosti.

6) Provozovatel tuto plochu poskytuje pouze ke sportovnímu vyžití a dbá o běžnou údržbu hřiště a jeho vybavení. Uživatel při svých sportovních aktivitách nese plnou osobní odpovědnost za své jednání. Pokud uživatel zjistí poškození, které by ohrožovalo jeho zdraví, přeruší své aktivity a oznámí zjištěné skutečnosti provozovateli.

7) V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště, je jeho provozovatel oprávněn částečně omezit nebo zcela zrušit provoz hřiště, aniž by byl povinen tuto skutečnost předem oznamovat uživatelům.

8) Využití hřiště se sjednává na dobu po 60 minutách se začátkem vždy v každou celou hodinu.

9) Hrací doba je maximálně 2 hodiny. Hrací dobu lze prodloužit pouze v případě, že nejsou žádní další zájemci o rezervaci hřiště. Prodloužení hrací doby nad stanovenou maximální dobu lze pouze do doby příchodu dalších zájemců.

10) Klíče od hřiště se přebírají a předávají vždy správci, pokud s ním nedojde k jiné dohodě (např. předání zástupci správce).

II. Závazná pravidla užívání

V areálu je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování plochy a vybavení hřiště. Uživatel nesmí svým chováním ohrožovat zdraví své nebo jiných uživatelů a ani jinak nesmí omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí.
Donesené nealkoholické nápoje musí být v plastových lahvích uzavřených šroubovací zátkou. Lahve nesmí zůstat po napití otevřené. Je zakázáno používání nápojů na bázi Coly (Coca-Cola, Pepsi Cola, Aro Cola, Kofola atd.)
Pro udržení hřiště v dobrém stavu stanovuje provozovatel závazně povinnost dodržovat v prostorách obecná morální pravidla slušnosti a vhodného sportovního chování a stanoví zákazy, jejichž porušení má za následek okamžité a bezpodmínečné vyloučení z prostor hřiště.

Uživatelé hřiště jsou povinni :

 • užívat hřiště pouze k povolené sportovní činnosti
 • vstupovat na hřiště pouze vstupní brankou
 • vstupovat pouze v čisté sportovní obuvi
 • udržovat pořádek, čistotu a dodržovat provozní řád víceúčelového hřiště
 • odstraňovat ze hřiště všechny ostré a hrubé částice
 • dodržovat všechna bezpečnostní opatření, aby nedošlo k úrazu
 • chovat se tak, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe
 • respektovat pokyny správce hřiště, který je oprávněn v případě porušení tohoto řádu vykázat osoby ze sportovního hřiště
 • využívat k odkládání odpadků určené nádoby
 • nést odpovědnost za škody způsobené, na zařízení víceúčelového hřiště

Na hřišti je zakázáno:

 • vstupu v nevhodné obuvi (kopačky, tretry, boty s podpatkem, boty s černou podrážkou, znečištěná obuv apod. )
 • vstupu se žvýkačkou
 • vstupu s jízdním kolem, či koloběžkou, skateboardem, kolečkovými bruslemi a podobnými předměty, které by mohly povrch hřiště poškodit
 • vstupu podnapilým osobám
 • vstupu osobám pod vlivem omamných a psychotropních látek
 • vstupu se zvířaty
 • vstupu dětem do 10 let bez doprovodu vyučujících, rodičů nebo jiné dospělé osoby
 • vstupu mimo vyhrazenou provozní dobu
 • zavěšování se nebo lezení na konstrukci oplocení
 • přemisťování pevného i mobilního zařízení hřiště mimo stanovená místa
 • kouření a použití otevřeného ohně
 • plivání
 • odhazování odpadků mimo místa k tomu určená
 • manipulace s ostrými předměty
 • manipulace s pyrotechnikou a otevřeným ohněm
 • konzumace alkoholických nápojů a jídla všeho druhu

Uživatel nesmí svým jednáním poškodit hřiště ani jeho povrch, zařízení či vybavení. Pokud se tak stane, je povinen provozovateli uhradit vzniklou škodu.
Uživatel je povinen si při převzetí sportoviště zkontrolovat jeho stav a případné zjištěné škody ihned oznámit správci hřiště. Pokud tak uživatel neučiní, nese plné riziko odpovědnosti za škody, které budou zjištěny po ukončení jeho užívání areálu správcem či další uživatelem.
Po ukončení užívání je uživatel povinen provést úpravu hrací plochy dle pokynu správce a předat zařízení ve stavu, v jakém je převzal.
Správce hřiště je oprávněn okamžitě ukončit užívání sportoviště nebo vykázat všechny osoby, které nedodržují tento provozní řád, svojí činností ohrožují bezpečnost jiných uživatelů nebo poškozují majetek a zařízení areálu a to bez jakékoliv náhrady za případný nevyužitý čas za pronájem hřiště. V případě neuposlechnutí bude vyžádána asistence policie a přestupek řešen v součinnosti s příslušnými orgány.
Při opakovaných porušeních podmínek provozu je provozovatel na návrh správce oprávněn vyloučit z užívání sportoviště na dobu neurčitou osoby, které toto porušování způsobují či za ně zodpovídají.
Každé poškození areálu a jeho zařízení je nutno neprodleně nahlásit správci hřiště, který provede zápis do provozní knihy. Uživatel se zavazuje provozovateli uhradit vzniklou škodu v plné výši.
Každý uživatel se seznámí před započetím sportovní činnosti s provozním řádem hřiště a zavazuje se veškerá pravidla v něm uvedená dodržovat.
Herní prvky - univerzální sloupky na sítě budou součástí hrací plochy pouze při těchto sportech: volejbal, nohejbal, tenis. Při ostatních sportech musí být sloupky uloženy na určených místech a na pouzdra v hrací ploše musí být nasazeny zátky. Uživatel si herní prvky připraví a uklidí. Sportovní zařízení a pomůcky nelze po ploše tahat, ale pouze nosit.
Provozovatel hřiště nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé na hřišti.
Užívání sportoviště je na vlastní nebezpečí.
Provozovatel nenese zodpovědnost za škodu či zcizení soukromých věcí návštěvníků.
Porušením tohoto provozního řádu se návštěvník vystavuje postihu.
Pokud se setkáte s poškozováním vybavení hřiště, oznamte to prosím neprodleně provozovateli hřiště, správci hřiště, nebo Policii ČR.
Dohledem nad sportovištěm je pověřen Klub amatérského tenisu KAT Jámy - viz. Správa víceúčelového hřiště.

SPRÁVA VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ S POLYURETANOVÝM POVRCHEM ZŘÍZENÉHO OBCÍ JÁMY

I. Správa hřiště

Za provoz hřiště v době využívání veřejnosti odpovídá jeho správce. Správcem hřiště byl stanoven Klub amatérského tenisu KAT Jámy.
Rezervace hřiště se provádí telefonicky na čísle: 774 395 522 - každý den od 14:00 do 20:00 hodin dle volného hracího času v kalendáři - záložka REZERVACE - uveřejněného na webových stránkách obce Jámy - http://jamy.name a webových stránkách Klubu amatérského tenisu KAT Jámy - http://katjamy.webnode.cz.
Hrací doba je maximálně 2 hodiny. Hrací dobu lze prodloužit pouze v případě, že nejsou žádní další zájemci o rezervaci hřiště. Prodloužení hrací doby nad stanovenou maximální dobu lze pouze do doby příchodu dalších zájemců.
Provozní doba hřiště je z důvodu zajištění bezpečnosti uživatelů omezena na čas denně od:

 • 8:00 do 21:00 v době letního času
 • 9:00 do 16:00 v době zimního času.

CENÍK K PROVOZNÍMU ŘÁDU VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ S POLYURETANOVÝM POVRCHEM ZŘÍZENÉHO OBCÍ JÁMY
HODINOVÁ SAZBA:

 • 1. Děti do 15 let věku s bydlištěm v obci Jámy ZDARMA
 • 2. Pro občany obce Jámy od 15 let věku 50,- Kč /1 hodina hry
 • 3. Pro cizí občany bez rozdílu věku 120,- Kč /1 hodina hry

Úhrada za pronájem bude prováděna v hotovosti předem u správce víceúčelového hřiště, nebo jeho zástupce - oproti podpisu.

Pokud objednatel nevyužije sportoviště v termínu sjednaném se správce, uhrazený poplatek propadá.

Mateřská škola Jámy má ve vyhrazených hodinách vstup na víceúčelové hřiště ZDARMA.

Život v obci

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Informace e-mailem

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Předpověď počasí

dnes, úterý 23. 7. 2024
slabý déšť 18 °C 16 °C
středa 24. 7. zataženo 21/13 °C

Obec JÁMY Fotografie z naší
obce a okolní přírody!

Mapa