Obec Jámy
Obec JÁMY oficiální webové stránky
Obec JÁMY oficiální  webové  stránky

Krizové situace

ČÍSLA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ
Čísla tísňového volání


CHYTRÉ BLONDÝNKY RADÍ 

Rady, jak správně postupovat při mimořádných situacích a běžných druzích ohrožení, včetně ohrožení bezpečnosti či majetku.
CHYTRÉ BLONDÝNKY RADÍ

Zdroj: Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje (HZS JmK)

Brožura "Vaše cesty k bezpečí aneb chytré blondýnky radí" (pdf.,  5 MB)

RADY – přehled témat - odkazy ke stažení (pdf., 100 kB)


PŘEHLED TÉMAT

Tísňové volání

 • Čísla tísňového volání (Jaká jsou čísla tísňového volání v České republice, existují nějaké pomůcky pro jejich snadné zapamatování, kdy volat evropské tísňové číslo (112) a kdy je lepší volat národní tísnová čísla (150, 155, 158)?)
 • Nahlášení mimořádné události (Co je potřeba udělat, než zavoláte na tísňovou linku, co říct do telefonu, aby byla pomoc vyslána včas a na správné místo, a co hrozí za zneužití tísňových linek?)

Varování obyvatelstva

 • Základní informace o sirénách (Proč houkají sirény, jaké druhy signálů můžete slyšet a jak se dozvíte, co se děje a co máte udělat pro své bezpečí?)

Evakuace

 • Průběh evakuace (Kdo může rozhodnout o evakuaci, jakým způsobem se o připravované evakuaci dozvíte a můžete dostat nějakou pokutu, jestliže se přes výzvu příslušných orgánů nebudete chtít evakuovat?)
 • Únikové cesty (Jak se orientovat v neznámé budově při vzniku požáru a jak vypadá značení únikových cest?)
 • Zásady evakuace z domácnosti (Na co nezapomenout, jestliže opouštíte domov z důvodu nařízené evakuace, a kdy je potřeba si sbalit evakuační zavazadlo?)
 • Evakuační zavazadlo (Kdy je nutné sbalit si evakuační zavazadlo a co vše by v něm nemělo chybět?)

Předcházení požárům

 • Rizika požáru v přírodě (Za jakých podmínek můžete rozdělávat oheň v přírodě a kdo má povinnost nahlásit pálení rostlinného odpadu?)
 • Rizika požáru v domácnosti (Jaké činnosti zvyšují ve vaší domácnosti riziko vzniku požáru, co se stane, když budete hasit vznícený olej vodou, jak správně používat zábavní pyrotechniku a jak často je potřeba nechat si vyčistit a zkontrolovat spalinovou cestu?)

Chování při požáru

 • Požár v domácnosti (Jak se správně zachovat v případě, že u vás doma začne hořet, umíte pomoci sobě i svým blízkým a zachránit jim život a víte, co všechno udělat a jak zmírnit škody, které oheň způsobil?)
 • Požár v přírodě (Co dělat, když se rozšíří oheň mimo ohniště a jakým způsobem uhasit oděv, když nemáte po ruce vodu?)      
 • Požár automobilu (Jaký hasicí přístroj použít na hašení automobilu a jak při požáru automobilu postupovat?)

Nebezpečné látky

 • Nebezpečné látky v domácnosti (Jaké jsou nejčastější nebezpečné látky, se kterými se můžete setkat ve vaší domácnosti, co dělat při úniku zemního plynu a jak předejít otravě nebezpečným oxidem uhelnatým?)
 • Únik nebezpečné látky při přepravě (Jak poznáte vozidlo, které přepravuje nebezpečnou látku, jaké jsou nejčastěji přepravované nebezpečné látky na území Jihomoravského kraje a jak se zachovat v případě havárie vozidla převážejícího nebezpečnou látku?)
 • Radiační havárie (Co je to radiační havárie, jaké může mít dopady a jak je třeba postupovat, pokud k úniku radioaktivních látek dojde?)

BLACKOUT

 • Příprava na BLACKOUT (Je možné se připravit na BLACKOUT už předem a jak by měla taková příprava vypadat?)
 • Co dělat při BLACKOUTu (Jak udržet potraviny z lednice či mrazáku co nejdéle „čerstvé“ a jak poznáte, že už byla dodávka elektrické energie obnovena?)
 • Co dělat po BLACKOUTu (Kdy můžete začít používat plynové spotřebiče a které chlazené či mražené potraviny by měly být zlikvidovány?)

Extrémní klimatické jevy

 • Bouřka (Jak poznáte, že se blíží bouřka, co dělat, jste-li v otevřené krajině a které místo vás před bouřkou (ne)ochrání?)
 • Silný vítr a tornádo (Čím je silný vítr tak nebezpečný, která místa vám poskytnou bezpečný úkryt a vyskytují se tornáda jen v Americe nebo se mohou objevit i u nás?)
 • Extrémní vedro a sucho (Kde byla u nás naměřena nejvyšší teplota, co dělat, ohrožují-li nás vysoké teploty a kdy může hejtman zakázat rozdělávání ohně v přírodě?)
 • Sněhová kalamita (Jak připravit vaše vozidlo na zimu, co dělat, pokud jste uvízli v koloně a jak je to s povinností mít zimní pneumatiky?)

Povodně

 • Příprava na povodeň (Jak se připravit na povodně, kde zjistíte, zda je váš dům ohrožen povodněmi a co dělat, hrozí-li bezprostřední nebezpečí povodně?)
 • Co dělat při povodni (Jak se zachovat v případě, kdy povodeň již nastala a bezprostředně ohrožuje váš život, co dělat, když se nestihnete dostat z ohrožené oblasti včas a na koho se obrátit, chcete-li poskytnout pomoc postiženým?)
 • Co dělat po povodni (Co vše je nutné udělat po návratu do domu zasaženého povodní, jak správně vysoušet dům a kde žádat o humanitární pomoc?)

Přežití v přírodě

 • Rizika v přírodě (S jakými riziky je třeba v přírodě počítat, jak zachránit tonoucího, co dělat, když se dostanete do laviny a při jaké tloušťce je led bezpečný?)
 • Vybavení do přírody (Jak se správně obléknout, když vyrážíte do přírody, co si s sebou vzít k jídlu a pití a co dalšího si nezapomenout přibalit do batohu?)

Bezpečnost na silnicích

 • Bezpečné vozidlo (Jak má být podle předpisů vybaven váš automobil, co je vhodné mít s sebou nad rámec povinné výbavy, co naopak může být rizikem nebo není v rámci výbavy povoleno?)
 • Rizikové chování za volantem (Na co si dát pozor při řízení automobilu, jaké látky mohou snížit pozornost, jaké činnosti mohou způsobit ztrátu koncentrace a jak bezpečně řídít automobil?)
 • Železniční přejezdy (Jaká jsou rizika spojená se železničními přejezdy a co dělat, pokud například uvidíte nějaké vozidlo uvízlé mezi závorami?)
 • Dopravní nehoda (Jak se správně zachovat, jste-li svědky nebo účastníky dopravní nehody a jak poskytnout první pomoc zraněným?)
 • Přeprava dětí a zvířat (Jaká jsou rizika přepravy dětí a zvířat v autě a jaké způsoby jejich přepravy jsou povolené?)
 • Vozidla s právem přednostní jízdy (Jak se správně zachovat, pokud při jízdě v autě uslyšíte houkající sirénu vozidla záchranářů a jak se správně řadit v koloně, aby mohli záchranáři projet?)
 • Motorkáři (Jak se správně chovat na motocyklu, na co si dát pozor a čím mohou být motorkáři nebezpeční ostatním účastníkům provozu?)
 • Cyklisté (Jak má být správně vybaveno jízdní kolo a jak se bezpečně chovat na kole v silničním provozu?)
 • Chodci a in-line bruslaři (Jaké chování chodců může být nebezpečné, jaký je rozdíl mezi chodcem a řidičem, jak se má správně chodec v provozu chovat?)

Cesty do zahraničí

 • Příprava na odjezd do zahraničí (Kde naleznete potřebné informace o zemi, kterou chcete navštívit včetně aktuálních nebezpečích a co udělat předtím než se vydáte na cesty?)
 • Bezpečnost na cestách (Co hrozí na cestách a jak bezpečně cestovat autem nebo hromadnými dopravními prostředky?)
 • Rizika v zahraničí (Jak předejít problémům v zahraničí, co dělat při zemětřesení nebo při výbuchu sopky a existuje nějaká spolehlivá předpověď blížícího se nebezpečí?)

Kriminalita obecně

 • Sexuální obtěžování a znásilnění (Co je to sexuální obtěžování, jak na ně reagovat, kam se obrátit o pomoc, jak předcházet riziku přepadení a co dělat, stanete-li se obětí znásilnění?)
 • Domácí násilí a stalking (Jak můžete pomoci oběti domácího násilí, co dělat, když jste obětí domácího násilí, kde hledat pomoc, co je to vlastně stalking, jak se projevuje a jak se bránit stalkerovi?)
 • Diskriminace a šikana (Co je a není diskriminace, co je šikana, jaké formy má mobbig či bossing a jak se jim bránit?)
 • Vloupání (Co je to vloupání a jaké jsou možnosti zabezpečení vaší domácnosti?)
 • Krádeže (Co je to krádež, na co si dát pozor, co dělat, pokud jste byli okradeni a co dělat při krádeži automobilu nebo kola?)
 • Přepadení (Je lepší při přepadení proti pachateli zasáhnout nebo splnit jeho požadavky?)
 • Výtržnictví (Kdo je a kdo není výtržník a kde je hranice neslušného chování a výtržnictví?)
 • Ozbrojení útočníci (Co dělat, jestliže vás ohrožuje osoba se zbraní a co si představit pod situací „AMOK“?)

Kriminalita páchaná na dětech

 • Šikana dětí (Co všechno je šikana, jak rozpoznat, že dítě může být objektem šikany a jak se proti šikanování bránit?)
 • Týrání dětí (Jak rozeznat příznaky týrání dětí, jaké mohou být příčiny a co lze v takové situaci dělat?)
 • Sexuální zneužívání dětí (Co je a co není sexuální zneužívání, jaké jsou příznaky u zneužívaného dítěte a co je třeba dělat při důvodném podezření na sexuální zneužívání dětí?)

Kriminalita páchaná na seniorech

 • Obecné rady pro seniory (Co všechno může být pro seniory hrozbou, jak se připravit na specifické druhy kriminality a co lze v nebezpečné situaci dělat?)
 • Šmejdi a podomní prodejci (Jak se zachovat, pokud vás navštíví podomní prodejci, jak si ověřit, že nejde o podvod a co dělat, pokud už jste podepsali smlouvu, od které chcete odstoupit?)

IT kriminalita

 • Problematika sociálních sítí (Jakým způsobem využívat sociální sítě a na co si dát pozor z hlediska možného zneužití vašich osobních údajů?)
 • Rizika informačních technologií (Jak se vyznat v pojmech týkajících se počítačové kriminality a jak se bránit pokusům o podvod nebo zneužití vašich dat?)
 • Kyberšikana (Co vše může být považováno za kyberšikanu a jak se proti ní bránit?)

Podezřelé nálezy

 • Podezřelé zavazadlo (Jak poznáte podezřelé zavazadlo a jak se zachovat v případě jeho nálezu?)
 • Nález nevybuchlé munice (Jak se zachovat při nálezu nevybuchlé munice a jaká opatření mohou být přijímány při nálezu letecké pumy?)
 • Ostatní nálezy (Co dělat při obdržení zásilky, jejímž obsahem je bílý prášek, komu nahlásit nález černé skládky, uhynulé zvěře či stopy po pytláctví?)

Zdroj: Převzato se svolením Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje (HZS JmK)

O obci

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Informace e-mailem

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Předpověď počasí

dnes, pátek 21. 6. 2024
prudký déšť 25 °C 14 °C
sobota 22. 6. slabý déšť 20/13 °C
neděle 23. 6. slabý déšť 21/13 °C
pondělí 24. 6. slabý déšť 20/12 °C

Obec JÁMY Fotografie z naší
obce a okolní přírody!

Mapa